Mässing - Kruka Sara 7 cm

Höjd: 7 cm Övre diameter: 6 cm Vikt: ca 235 gram
Sub-Category: Kruka Sara